Regulamin sklepu, konta użytkownika oraz newsletter.

Regulamin sklepu internetowego storycups.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1 Definicje

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

§3 Wymogi techniczne

§4 Zakupy w Sklepie

§5 Płatności

§6 Realizacja zamówienia

§7 Produkty personalizowane

§8 Prawo odstąpienia od umowy

§9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§10 Reklamacje

§11 Dane osobowe

§12 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy storycups.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://storycups.pl.

Sprzedawca – JOANNA MATYSZKIEWICZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9372722786, nr REGON 383887555, ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec

2. Adres e-mail: biuro@storycups.pl

3. Telefon do BOK +48 730 370 079

§3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest:

a) urządzenie z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie oraz jeśli tego dany wariant wymaga podać dane potrzebne do personalizacji produktu.

4. Jeśli produkt występuje w opcji personalizowanej Kupujący zapoznaje się z podglądem gotowego produktu oraz go akceptuje (klikając w adnotacje nad przyciskiem "generuj podgląd").

5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 

a) za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

b) płatność szybkim przelewem (operator płatności Przelewy24),

c) sprzedaż na raty za pośrednictwem platformy PayPo zgodnie z warunkami i regulaminem usług świadczonych przez dostawcę usługi,

d) gotówką w momencie odbioru osobistego towaru,

e) tradycyjnym przelewem bankowym.

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienia nie opłacone w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia zostaną automatycznie anulowane.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Sprzedawca nie realizuje zamówienia z płatnością za pobraniem.

6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej: kurier InPost oraz InPost Paczkomaty24,

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,

c) czas dostawy towaru w dni robocze: 24-48h liczony od momentu wysłania paczki z magazynu sprzedającego.

8. Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu, natomiast Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§7 PRODUKTY PERSONALIZOWANE

1. W przypadku towarów personalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.

2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.

4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §9 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. W celu dokonania szybkiego zwrotu produktu Konsument powinien poinformować o fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której poda dane kontaktowe, numer zamówienia oraz sposób zwrotu płatności (jeśli inny niż sposób zapłaty) wraz z numerem konta na które ma zostać dokonany zwrot.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:

GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz

ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§10 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 §11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia

§12 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).

 

REGULAMIN KONTA

Regulamin konta w sklepie storycups.pl

SPIS TREŚCI

§1 Definicje

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

§3 Wymogi techniczne

§4 Konto

§5 Reklamacje

§6 Dane osobowe

§7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy storycups.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://storycups.pl

Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9372722786, nr REGON 383887555, ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy:

GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz

ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec

2. Adres e-mail: biuro@storycups.pl

3. Telefon: +48 730 370 079

§3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

a) aktywne konto e-mail,

b) urządzenie z dostępem do Internetu,

c) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@storycups.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@storycups.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,

b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,

c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@storycups.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Newsletter

Regulamin newslettera sklepu storycups.pl

Spis treści

§1 Definicje

§2 Newsletter

§3 Reklamacje

§4 Dane osobowe

§5 Postanowienia końcowe

§1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy storycups.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://storycups.pl

Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GADŻET NA PREZENT Joanna Matyszkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9372722786, nr REGON 383887555, ul. Królewska 17, 43-354 Czaniec.

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy biuro@storycups.pl

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@storycups.pl

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

§5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: biuro@storycups.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

(FAQ)

ZAMÓWIENIA

Jak mogę złożyć zamówienie?

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wybrać produkty, które Cię interesują, dodać je do koszyka, przejść do procesu zamawiania i podać niezbędne dane, takie jak adres dostawy i dane płatności. W przypadku produktów personalizowanych wymagana jest akceptacja podglądu zamawianego produktu dzięki, któremu dokładnie widzisz jaki produkt do Ciebie wyślemy.

Jak mogę spersonalizować produkt?

W naszym sklepie oferujemy opcję spersonalizowania prezentów. Po wybraniu produktu, będziesz mógł dodać własny tekst, zdjęcie lub wzór, a my zadbamy o stworzenie unikalnego produktu według Twoich preferencji.

Czy personalizacja produktu jest dodatkowo płatna?

Nie, każda personalizacja jest w cenie produktu (gratis). Oferujemy możliwość spersonalizowania produktów bez dodatkowych opłat. Twój wyjątkowy tekst, zdjęcie lub wzór jest częścią naszej oferty, aby stworzyć dla Ciebie unikalny i spersonalizowany prezent. Nie musisz martwić się o dodatkowe koszty za personalizację - to jest dla nas integralna część naszej usługi dla Ciebie.

Czy mogę połączyć kilka zamówień w jedno?

Tak, do czasu wysyłki paczki można połączyć swoje zamówienie. W tym celu wystarczy złożyć nowe zamówienia i wybrać opcję "odbiór osobisty", a w uwagach do zamówienia prosimy podać numer zamówienia z którym mamy połączyć. W ten sposób wygodniej odbierzesz jedną paczką i zaoszczędzisz na kosztach dostawy.

Jak długo trwa realizacja zamówienia?

Staramy się realizować zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia i opłacenia zamówienia. Zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy, ale czas realizacji może się różnić w zależności od ilości zamówień i spersonalizowanych szczegółów.

DOSTAWA

Jakie są dostępne warianty dostawy?

Możesz wybrać z następujących form dostawy:

  • kurier InPost / kurier DPD - Twoje zamówienie kurier dostarczy bezpośrednio pod same drzwi adresu jaki został wskazany w formularzu zamówienia,
  • paczkomat InPost - zamówienie zostanie dostarczone do wskazanego paczkomatu, a Ty w dogodnym dla siebie momencie odbierzesz swoją paczkę.

Aktualne ceny wysyłek znajdziesz w zakładce dostawa i koszt wysyłki.

Czy mogę wybrać opcję dostawy za pobraniem?

Niestety nie wysyłamy zamówień za pobraniem. Chociaż nigdy nie mówimy nie i jeśli bardzo Ci zależy na takiej formie dostawy to prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Czy oferujecie darmową wysyłkę?

Tak, oferujemy darmową wysyłkę do paczkomatu InPost dla zamówień o wartości powyżej 150 zł.

Jak mogę śledzić moje zamówienie?

Po wysłaniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z numerem przesyłki oraz informacjami dotyczącymi śledzenia. Możesz użyć tego numeru, aby śledzić swoje zamówienie na stronie dostawcy. Aby śledzić swoje zamówienie, skorzystaj z narzędzi do śledzenia przesyłek dostępnych przez firmy kurierskie. W zależności od wybranego sposoby dostawy skorzystaj z:

Kurier InPost / paczkomat InPost: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek

Kurier DPD: https://www.dpd.com/pl/pl/odbieram-paczke/

Nie zdążyłem/am odebrać paczki. Co zrobić?

Niestety zdarzają się takie sytuacje i jesteśmy na to przygotowani. Na bieżąco monitorujemy odbiór przesyłek przez klientów i jeśli widzimy, że został krótki termin odbioru to kontaktujemy się z klientem w celu przypomnienia o odebraniu paczki. Najczęściej nieodebrana paczka wraca do nas w ciągu 2 dni roboczych, w tym momencie zostanie na Twoją prośbę ponownie wysłana. Niestety w tej sytuacji musimy naliczyć ponowny koszt wysyłki oraz koszt zwrotu paczki do nas.

Czy mogę zmienić adres dostawy?

Tak, zmiana adresu dostawy jest możliwa w trakcie realizacji zamówienia do czasu zmiany statusu na "gotowe do wysłania". Niestety później już nie mamy możliwości ingerencji w dane dostawy.

Co zrobić z wypełnieniem paczki?

W celu zabezpieczenia kubków i innych delikatnych przedmiotów podczas transportu, paczki wypełniamy skropakiem, który jest idealnym wypełnieniem. Sam w sobie amortyzuje uderzenia, a przy tym jest ekologiczny. Umieść skropak w wodzie i zobacz jak się rozpuszcza. Całość możesz wylać do kanalizacji bez obawy o środowisko.

REKLAMACJA / ANULOWANIE / ZWROTY

Czy mogę anulować zamówienie?

Tak, jest taka możliwość do momentu podjęcia realizacji Twojego zamówienia. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co zrobić w przypadku otrzymania uszkodzenego produktu?

Pomimo, że bardzo starannie zabezpieczamy nasze paczki to może zdarzyć się taka sytuacja, że w trakcie transportu przesyłka zostanie uszkodzona. W takiej sytuacji prosimy Cię o zrobienie zdjęcia całej paczki i uszkodzonego produktu oraz przesłanie do nas e-maila z informacją, a my zajmiemy się resztą.

Czy mogę zwrócić zamówione produktu?

Tak! Masz, aż 30dni na zwrot zamówionego towaru. Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną zwroty i reklamacje w celu uzyskania pełnych informacji na ten temat.

Chcę złożyć reklamację. Co zrobić?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta i poinformuj nas o zaistniałej sytuacji. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie dlatego zawsze chcemy zaproponować korzystne rozwiązanie. Zazwyczaj reklamację rozpatrujemy w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia.

Czy do zwrotu / reklamacji potrzebuję formularz?

Nie, stosujmy uproszczoną procedurę. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, opisz sytuację podając przy tym numer zamówienia.

PRODUKTY

Kubki ceramiczne

Trwałe nadruki sublimacyjne stosujemy na kubkach wykonanych z najwyższej jakości ceramiki, które pokryte są powłoką polimerową.

Czy kubek mogę myć w zmywarce?

Kubki można myć w zmywarce bez obawy o zniszczenie nadruku. Wyjątkiem jest kubek z pozłacanym uchem, który z uwagi na złocenia zalecamy myć ręcznie.

Czy kubek będzie bezpieczny w trakcie transportu?

Twoja przesyłka jest bardzo staranie zabezpieczona przed uszkodzeniami. Dzięki własnej wypracowanej metodzie pakowania dajemy gwarancję, że kubek otrzymasz w całości w nienaruszonym stanie. Kubki pakujemy w karton, który po brzegi wypełniony jest biodegradowalnym skropakiem!

Poduszki

Niezależnie od rodzaju poduszki jaki wybierzesz każda posiada unikalny i trwały nadruk. Dodatkowo każda poduszka posiada zamek błyskawiczny, który ułatwia pielęgnację. Nadruki są odporne na pranie w pralce na niskich temperaturach.

Czy mogę prać poduszkę?

Tak! Nadruki na poduszkach są odporne na pranie w pralce. W celu zachowania nadruku na dłużej zalecamy pranie w temp. 40°C po uprzednim odwróceniu poszewki na lewą stronę. Prasować należy na lewej stronie.

Jakie jest wypełnienie poduszki?

Stosujemy antyalergiczne wypełnienie premium z kulki silikonowej obszytej materiałem. Dzięki temu poduszka zawsze jest miękka i sprężysta. Wkład można prać w pralce. Produkt wyprodukowano w Polsce.